top of page
Fästpunkt 1
Keyboard and Mouse

Elektronik och IT-komponentåtervinnig

Jordens metaller är ändliga och tillsammans kan vi återanvända viktiga metaller såsom koppar, ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller genom att återvinna elektronikkomponenter.

 

Att återvinna metaller i elektronik produkter är kritiskt för en hållbar värld och dessutom betalar vi dig en bra slant för att du låter oss ta hand om din utrangerade elektronik.

SERVICES

Återvinning behövs

Microchip

IT utrustningar och komponenter

Detta är en komplex grupp. Produkterna liksom metallerna är 

sällsynta och kräver en försiktig hantering för att få höga återvinnings nivåer.

crw_7696.jpg

Industri katalysatorer

Använda katalysatorer från petchem-industrier har ett högt värde. En effektiv återvinning i några av världens mest avancerade raffinaderier är ett bra sätt att ta till vara på dessa sällsynta metaller.

Cracked Pipes

kabel- och metall skrot

Koppar, nickel  och andra metaller behövs i en elektrifierad värld, allt fler elbilar kräver allt större mängder av dessa metaller.

ABOUT

Thousands

of tones ore saved for next generation

PROJECTS

Traceable metals for a sustainable future

Affärsmöte

Spårbara metaller för en cirkulär framtid

Det är viktigt med effektiva processer. Våra är de bästa inom respektive område. Boka möte så berättar vi gärna mer om hur vi ser på "best practice" för spårbarhet och Co2 effektivitet.

CONTACT

KONTAKT

The Team to help you

Kjell Levihn

Procurement, certifications and traceability

kl@urbanminers.net

+46 708 958 624

Head Office

Urban Miners

Svitiodsvägen 8b

182 62 Danderyd

Sweden

+46-8-26 40 00

info@urbanminers.net

Gustaf Dyrssen

Procurement, financing and operations

gd@urbanminers.net

+46 709 376 888

Contact Us

Thanks for submitting!

Employment

To apply for a job with Urban Miners, please send a cover letter together with your C.V. to: gd@urbanminers.net

bottom of page