Keyboard and Mouse

Elektronikåtervinning och IT komponent återanvändning

Jordens metaller är ändliga och tillsammans kan vi återanvända viktiga metaller såsom koppar, ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller genom att återvinna eller återanvända elektronik komponenter.

 

Att återvinna metaller eller återanvända dessa produkter är kritiskt för en hållbar värld och dessutom betalar vi dig en bra slant för att du låter oss ta hand om din utrangerade elektronik.

 

Återvinning och återanvändning behövs

Microchip

IT utrustningar och komponenter

Detta är en complex grupp. Produkterna liksom metallerna är 

sällsynta och kräver en försiktig hantering för att få höga återvinnings och återanvändnings nivåer.

crw_7696.jpg

Industri katalysatorer

Använda katalysatorer från petchem industrier har ett högt värde och effektiv återvinning i några av världens mest avancerade raffinaderier är ett bra sätt att ta till vara på dessa sällsynta metaller.

Cracked Pipes

kabel och metall skrot

Koppar och nickel behövs i en elektrifierad värld, allt fler el bilar kräver allt större mängder av dessa metaller.

 

350

Co2 tons saved

 

Traceable metals for a sustainable future

Affärsmöte

Spårbara metaller för en cirkulär framtid

Det är viktigt med effektiva processer. Våra är dom bästa inom sina områden oavsett om det är återvinning eller återanvändning. Boka möte så berättar vi gärna mer om hur vi ser på "best practice".

 

CONTACT

The Team to help you

Kjell Levihn

Procurement, certifications and traceability

kl@urbanminers.net

+46 708 958 624

Head Office

Urban Miners

Svitiodsvägen 8b

182 62 Danderyd

Sweden

+46-8-26 40 00

info@urbanminers.net

Gustaf Dyrssen

Procurement, financing and operations

gd@urbanminers.net

+46 709 376 888

Contact Us

Thanks for submitting!

Employment

To apply for a job with Urban Miners, please send a cover letter together with your C.V. to: gd@urbanminers.net